Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-12-18, XXIII Ga 1350/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1350/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Monika Skalska SO Renata Puchalska Protokolant: Sekretarz sądowy Aleksandra Marczak po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem Zamawiającego: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. Odwołującego: (...) spółki akcyjnej w R. Przystępującego po stronie Zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w K. na skutek skargi Odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 09 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 937/20 I. zmienia punkt 2. zaskarżonego wyroku w zakresie zarzutu nr 1 odwołania i nakazuje Zamawiającemu wykonanie następujących czynności: a) zastąpienie kryterium oceny ofert "Poziom dostępności usług (SLA) - 30%" kryterium "Test kompetencji technicznych - 30%", b) objęcie ww. kryterium oceny ofert, osobno testem dla usług utrzymaniowych i osobno testem usług rozwojowych; c) wprowadzenia do SIWZ obiektywnych i jasnych zasad przeprowadzenia "Testu kompetencji technicznych", które mogą opierać się na zasadach wprowadzonych w postępowaniu na ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kryteria techniczne KIO 2020

1   -   W. z dnia 09 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 937/20 I. zmienia punkt

2   -   wykonanie następujących czynności: a) zastąpienie kryterium oceny ofert "Poziom dostępności usług (SLA) - 30%" kryterium "Test kompetencji technicznych - 30%", b) objęcie ww. kryterium oceny ofert, osobno testem dla

3   -   jasnych zasad przeprowadzenia "Testu kompetencji technicznych", które mogą opierać się na

+2 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28