Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-15, KIO 3324/20, KIO 3383/20

Sygn. akt KIO 3324/20 KIO 3383/20 WYROK z dnia 15 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DGP Clean Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Partner Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, SEBAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 7 MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, DGP PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (sygn. KIO 3324/20), B. w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DGP Clean Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Partner Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, SEBAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 7 MG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, DGP PROVIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła taka sama cena za zamówienie z prawem opcji

1   -   przez siebie twierdzenia w zakresie ceny, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w tym istotnej części składowej ceny tj. ceny za zamówienie objęte prawem opcji, b) wykonawca nie skalkulował pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i nie jest on w stanie wykonać przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na: konieczność zapewnienia pracownikom praw pracowniczych, uwzględnienia wynikających z SIWZ kosztów pracowniczych i innych elementarnych składników ceny, c) wykonawca nie skalkulował pełnego zakresu istotnej części składowej ceny, tj. ceny jednostkowej odnoszącej się do części

2   -   w rzeczywistości nie zaoferował Zamawiającemu zamówienia objętego opcją za darmo i że wartość opcji została wliczona w cenę zamówienia publicznego. Koszty związane z realizacją zamówienia objętego prawem opcji zostały wycenione w zamówieniu podstawowym. Powyższe potwierdzają przedłożone przez Przystępującego CZA-TA wyjaśnienia ceny, w szczególności załączona kalkulacja ceny (tabela), która obrazuje, iż wszystkie koszty realizacji zamówienia objętego opcją z wyjątkiem koncentratu i ściereczek zostały ujęte w cenie zamówienia podstawowego. W sposób ewidentny jest to niezgodne z wymogami Zamawiającego, który nakazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia osobną wycenę opcji (wskazuje na to zarówno samo wprowadzenie prawa opcji, jak i przygotowana tabela wyceny

3   -   przez siebie twierdzenia w zakresie ceny, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w tym istotnej części składowej ceny, tj. ceny za zamówienie objęte prawem opcji, b) Wykonawca ECO nie skalkulował pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i nie jest on w stanie wykonać przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na: konieczność zapewnienia pracownikom praw pracowniczych, uwzględnienia wynikających z SIWZ kosztów pracowniczych, nie uwzględnił kosztów wynikających z konieczności zagwarantowania praw pracowników niepełnosprawnych (w szczególności wymaganej

+577 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28