Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-22, KIO 3387/20

Sygn. akt KIO 3387/20 WYROK z dnia 22 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 21 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego 21 grudnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A... sp. z o.o. z siedzibą w W., I(1)... sp. z o.o. z siedzibą w W., I(2)... z siedzibą w W. w postępowaniu pn. Prace na liniach kolejowych nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów Medyka (granica państwa) wraz z liniami przyległymi - opracowanie studiów wykonalności w ramach projektu pn.: "Prace przygotowawcze dla wybranych projektów" (nr postępowania 9090/IR EZA3/04071 /00042/20/P) prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I(3)... sp. z o.o. z siedzibą we W., I(4)..., S.A.U. z siedzibą w B. (Hiszpania,) H... sp. z o.o. z siedzibą w W. - zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie wycofanego przez Odwołującego zarzutu dotyczącego jego wykluczenia z uwagi na niespełnianie warunku udziału w postępowaniu. 2. W ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie zdobyte w konsorcjum

1   -   i przyjęcie przez Zamawiającego, że Konsorcjum Arcadis nie wykazało spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zdobytego przez Instytut Kolejnictwa przy opracowaniu

2   -   powoływania się na wiedzę i doświadczenie zdobyte w związku z opracowywaniem studium wykonalności

3   -   z 21.03.2019 r.). W odniesieniu do wskazanej przez konsorcjum osoby, której doświadczenie zostało zakwestionowane przez Zamawiającego, wg

+205 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28