Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2020-10-21, XII Ga 639/20 premium

Sygn. akt XII Ga 639/20 POSTANOWIENIE Dnia 21 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SO Jolanta Safader - Skwarlińska Sędziowie : SO Marek Grodziński SO Dariusz Kardaś po rozpoznaniu w dniu 21 października 2020 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi wniesionej do Sądu Okręgowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego tj. Konsorcjum firm: e. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (lider konsorcjum) oraz B. S., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) systemy Komputerowe mgr inż. B. S. w K. (partner konsorcjum) z udziałem zamawiającego Gminy S. na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego zawarte w punkcie 2 (drugim) wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2020 roku, sygn. akt KIO 1598/20 postanawia : I. zmienić zaskarżony wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2020 roku, sygn. akt KIO 1598 w punkcie 2 (drugim) w ten sposób, że : 1. w pkt 2 ppkt 1 (punkcie drugim podpunkcie pierwszym) kosztami postępowania obciążyć Konsorcjum: e. (...). spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28