Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2020-10-07, XII Ga 298/20 premium

Sygn. akt XII Ga 298/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Dariusz Kardaś Sędziowie; SO Mirosław Tułodziecki (del.) SR Anita Różalska (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Martyna Czujak po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi wykonawcy Ł. A. z dnia 6 marca 2020 r. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 10 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 150/20 z udziałem zamawiającego Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo K. w K. w przedmiocie zamówienia publicznego I. oddala skargę; II. zasądza od skarżącego Ł. A. na rzecz zamawiającego(...) (...) K. w K. kwotę l 800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt XII Ga 298/20 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 10 lutego 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt (...) Krajowa Izba Odwoławcza ( (...)) w W.: 1. umorzyła postępowanie w zakresie zarzutów Ł. A. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...), Usługi (...)", ul, (...), (...)-(...) B. ( (...)) w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa -(...) K., ul, (...), (...)-(...) K. ( (...)) dotyczących Pakietu 5, z uwagi na ich wycofanie; 2. oddaliła odwołanie Wykonawcy w zakresie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28