Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-11-02, XXIII Ga 1263/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1263/20 POSTANOWIENIE Dnia 02 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Monika Skalska SO Renata Puchalska po rozpoznaniu w dniu 02 listopada 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem Odwołującego (...) spółki akcyjnej w R. z udziałem Zamawiającego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. na skutek skargi Odwołującego na pkt. 3 postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 18 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 874/20 postanawia: I. oddalić skargę; II. zasądzić od (...) spółki akcyjnej w R. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. kwotę 225,00 zł (dwieście dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu skargowym. SSO Monika Skalska SSO Wiktor Piber SSO Renata Puchalska Sygn. akt XXIII Ga 1263/20 UZASADNIENIE Zaskarżonym punktem 3. postanowienia z dnia 18 czerwca 2020 r., Krajowa Izba Odwoławcza (dalej także określana jako KIO) zasądziła od Odwołującego - (...) spółki akcyjnej w R. kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) stanowiącej zwrot kosztów strony w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28