[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 29 czerwca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówAnna Adela Trałka Arbitrzy:Ryszard Łuczak Sebastian Remigiusz Kowalski-Paszko ProtokolantAdam Andrzejewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29.06.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez G-P Bis Sp. z o.o., Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61 od oddalenia przez zamawiającego Ppup Poczta Polska Centrum Infrastruktury, Oddział Regionalny, Szczecin, Niepodległości 41/42 protestu z dnia 7 czerwca 2006 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórną ocenę ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Ppup Poczta Polska Centrum Infrastruktury, Oddział Regionalny, Szczecin, Niepodległości 41/42 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 342 zł 79 gr (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote, siedemdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez G-P Bis Sp. z o.o., Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61 2) dokonać wpłaty kwoty 5 342 zł 79 gr (słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, siedemdziesiąt dziewięć groszy) przez Ppup Poczta ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie wspólnika spółki cywilnej

1   -   opłatach lokalnych, tj. dotyczącego wyłącznie Spółki Cywilnej "Elektryk" Fuksa Dariusz, Graczyk Edmund. Przedmiotowe zaświadczenie nie obejmuje wspólników spółki cywilnej, zatem w ocenie Protestującego wybrany

2   -   Falkowskiego. Brak jest natomiast podpisów wspólników spółki cywilnej. W ocenie Protestującego złożenie dokumentu

3   -   potwierdza czy osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej "Elektryk" nie zalegają w podatku

+13 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28