Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-20, KIO 3300/20, KIO 3312/20

Sygn. akt: KIO 3300/20 KIO 3312/20 WYROK z dnia 20 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: NDI Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 19 (87-718 Sopot) oraz NDI SOPOT S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 19 (87-718 Sopot) - sygn. akt KIO 3300/20; B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Grupę Blackbird Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 116 (33-300 Nowy Sącz), J. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KOS" J. K. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wczasowej 6 (33-300 Nowy Sącz) oraz Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8/3a (01-793 Warszawa) - sygn. akt KIO 3312/20 w postępowaniu prowadzonym przez Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Rynek 1 (33-300 Nowy Sącz), przy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła przedłużenie terminu na uzupełnienie

1   -   przez zamawiającego dokumentów w odpowiedzi na wezwanie do ich uzupełnienia po upływie wyznaczonego terminu oraz błędnego przyjęcia, że zamawiający uprawniony jest do przedłużenia terminu na składanie dokumentów wymaganych do uzupełnienia już po upływie tego terminu (zarzuty podniesione w pkt 1

2   -   przyjął, iż był uprawniony do przedłużenia wykonawcy GRAND terminu na składanie uzupełnień. Ponadto odwołujący aż do momentu

3   -   ponieważ unieważnił czynność dotyczącą wyznaczenia terminu na wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów, unieważnił czynność odmowy przedłużenia (wyznaczenia nowego) terminu oraz przedłużył (wyznaczył nowy) termin na tę okoliczność zakreślając go do

+524 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28