Postanowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 2021-02-11, I SA/Kr 1262/19

I SA/Kr 1262/19 - Postanowienie WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Wolas po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. w B. na decyzję Zarządu Województwa z dnia [...] sierpnia 2019 r., znak [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz budżetu państwa postanawia odrzucić skargę. UZASADNIENIE C. Sp. z o.o. w B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Zarządu Województwa z dnia [...] sierpnia 2019 r., znak [...]. W związku z powyższym strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 6.657 zł (k. 60) w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie doręczono 30 listopada 2020 r. (k.63). Po zakończeniu postępowania w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych I SPP/Kr 309/19, spółka została ponownie wezwana do uiszczenia wpisu (k. 129), jednak skargi nie opłaciła. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje: Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, dalej jako "...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28