Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-18, KIO 2581/20

Sygn. akt: KIO 2581/20 WYROK z dnia 18 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 listopada 2020 r. i w dniu 14 stycznia 2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2020r. przez wykonawcę Spectro-Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 100/102 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 przy udziale wykonawcy Pro-Environment Polska spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 100 zgłaszającego swoje przystąpie- nie w sprawie sygn. akt KIO 2581/20 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Spectro-Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 100/102 i: 2.1. zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Spectro-Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 100/102 tytułem...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28