Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-28, KIO 8/21

Sygn. akt: KIO 8/21 WYROK z dnia 28 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021r. przez wykonawcę I. S. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gretasport I. S. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Polesie 17 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Nakło nad Notecią z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7 przy udziale wykonawcy BSG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 20 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 8/21 po stronie odwołującego przy udziale wykonawcy Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warsza- wie, ul. Rydygiera 8/3a zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 8/21 po stronie zamawiającego orzeka : 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu opisanie parametrów rów- noważności dla pisanej w pkt. IV.2 nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliu- retanu, które umożliwiłyby wykazanie spełniania warunków zamówienia innym ...

Przykładowe fragmenty dla hasła znak towarowy

1   -   ściśle, tj. upoważnia do używania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła itp

2   -   produktu referencyjnego, opisanego za pomocą znaku towarowego, patentu, pochodzenia itp., to powinien

3   -   się nie tylko do patentów, znaków towarowych czy oznaczenia pochodzenia lub źródła

+6 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28