Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-17, KIO 3118/20, KIO 3119/20

Sygn. akt: KIO 3118/20 KIO 3119/20 WYROK z dnia 17 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Magdalena Rams Ewa Sikorska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 27 listopada 2020 r. przez wykonawcę Conduent Business Solutions (France) SAS, 1 Rue Claude Chappe 07500 Guilherand-Granges (Francja) - sygn. akt KIO 3118/20; B. w dniu 27 listopada 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Thales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Revenue Collection Systems France SAS, Zone Industrielle Les Bordes, 91220 Le Plessis- Pate, (Francja) - sygn. akt KIO 3119/20 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Innobaltica sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Asseco Data Systems S. A. z siedzibą w Gdyni, AEP Ticketing Solutions S. R. L. z siedzibą w Signa (Włochy) zgłaszających swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 3118/20 i KIO 3119/20 po stronie zamawiającego, B. wykonawcy Conduent Business Solutions (France) SAS, 1 Rue Claude Chappe ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zaświadczenie o niekaralności francja

1   -   dokumenty wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (zaświadczenia o niekaralności z Rejestru Karnego) w zakresie

2   -   wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości tj. zaświadczenie o niekaralności z Rejestru Karnego nie potwierdzają

3   -   w odniesieniu do osób fizycznych, zaświadczenia o niekaralności nie obejmują informacji o określonych przestępstwach i karach, w tym przede wszystkim informacji o skazaniu na karę grzywny, czy też o skazaniu na karę pozbawienia wolności

+494 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28