Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-20, KIO 3481/20

Sygn. akt: KIO 3481/20 WYROK z dnia 20 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę B... S.A. w W. w postępowaniu prowadzonym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w Poznaniu, działającą w imieniu i na rzecz Miasta Poznania oraz Aquanet S.A. przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia T(1)... Sp. z o.o. w P. oraz T(2)... sp. z o.o. w P., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę B... S.A. w W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwudziestu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę B... S.A. w W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy B... S.A. w W. na rzecz Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w Poznaniu, działającej w imieniu i na rzecz Miasta Poznania oraz Aquanet S.A. kwotę 3.756 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu sześciu złotych zero groszy), ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28