Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-12-30, XXIII Ga 185/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 185/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska Sędziowie: SO Bernard Litwiniec SO Małgorzata Siemianowicz - Orlik Protokolant: sekr. sądowy Weronika Żołdak po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego (...) W. w W. wykonawcy przystępującego po stronie zamawiającego (...) spółki akcyjnej w W. odwołującego (...) spółki akcyjnej w W. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 2401/19, KIO 2402/19 I. oddala skargę, II. zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) W. w W. 5400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Bernard Litwiniec Alicja Dziekańska Małgorzata Siemianowicz-Orlik...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28