Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-11, KIO 3061/20

Sygn. akt: KIO 3061/20 WYROK z dnia 11 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Audytel S.A. (ul. Ślężna 104/1, 53-111 Wrocław) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Ministerstwo Finansów (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) przy udziale Wykonawcy Politraffic Sp. z o.o. (Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie czynności powtórnego badania ofert w zakresie prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym udostępnienia Odwołującemu następujących dokumentów: - wykazu doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia złożonego przez Wykonawcę Politraffic sp. z o.o. na potrzeby oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert; - wykazu usług ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28