[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 10 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 10 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 listopada 2020r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: Dersław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Połańcu, ul. Zawada 26, 7MG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 14 i Partner Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 5a w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Świętoszowie, ul. Saperska 2 przy udziale wykonawcy Contact spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wędrzynie 12/4a zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego postanawia : 1. umorzyć postępowanie, 2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500zł. 00 2.1. gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   ustawy oraz SIWZ, podczas gdy cena zaoferowana w treści oferty jest rażąco niska, rażąco niska jest również cena jednostkowa zaoferowana za usługi ujęte w

2   -   ustawy oraz SIWZ, podczas gdy cena zaoferowana w treści oferty jest rażąco niska w związku z faktem, iż rażąco niska jest cena jednostkowa zaoferowana za usługi ujęte w

3   -   podstaw do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę całkowitą w związku z rażąco niską ceną jednostkową ww. usług w stosunku do

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28