Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-15, KIO 3348/20

Sygn. akt: KIO 3348/20 WYROK z dnia 15 stycznia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 grudnia 2020 roku przez wykonawcę Odwołującego M. I., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy udziale wykonawcy K. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą E... z siedzibą w S., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego: M. I., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w K. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego M. I., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w K. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego - M. I., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w K. na rzecz Zamawiającego - Gminy Kąty ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28