[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Sędzia WSA - Michał Sowiński (spr.), Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak, Protokolant spec. - Anna Szaruch, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa ... "L." sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia ... maja 2018 r. nr ... w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu: oddala skargę. UZASADNIENIE Przedmiotem skargi wniesionej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: Beneficjent, Skarżąca) jest decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju (dalej również jako organ) z [...] maja 2018 r., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW, organ I instancji, Instytucja Wdrażająca) z [...] listopada 2015 r., nr [...] [...]) określającą przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania. Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym. W dniu [...] października 2011 r. pomiędzy Beneficjentem, a NFOŚiGW zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji [...]". W wyniku ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28