[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 7 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 grudnia 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez odwołującego: ERBUD S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87- 800 Włocławek przy udziale przystępującego: Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa po stronie zamawiającego orzeka 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wezwania odwołującego do udzielenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny 2. Kosztami postępowania obciąża Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87- 800 Włocławek i 3. zalicza w poczet kosztów postepowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr. (słownie: dwadzieścia tysięcy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej

1   -   czynności wezwania odwołującego do udzielenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny 2. Kosztami postępowania obciąża

2   -   ERBUD S.A. do udzielenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny, dokonanej pismem Zamawiającego z

3   -   zaskarżając podstawę prawną do wezwania wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W tych okolicznościach odwołujący

+101 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28