[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 28 stycznia 2021 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Sotsiaalministeerium przeciwko Innove SA, przy udziale: Rahandusministeerium [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Ringkonnakohus (sąd apelacyjny w Tallinie, Estonia)] Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/18/WE - Zamówienia publiczne - Kryteria kwalifikacji podmiotowej - Artykuł 2 - Równe i niedyskryminacyjne traktowanie - Artykuł 26 - Warunki realizacji zamówień - Artykuł 46 - Uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej uzyskane w innym państwie Unii - Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 - Higiena środków spożywczych - Artykuł 6 - Wymóg uzyskania zatwierdzenia lub wpisu do rejestru wydanego przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa żywności w państwie, w którym znajduje się zakład, z którego dokonywane będą dostawy - Moment przedstawienia instytucji zamawiającej zatwierdzenia lub wpisu do rejestru 1. W Estonii ustawodawstwo przewiduje, że w przypadku gdy w celu realizacji zamówienia publicznego nałożone są wymogi szczególne, oferent musi wykazać pod rygorem wykluczenia, że je spełnia, załączając w chwili składania oferty zatwierdzenie wydane ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28