Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-08, KIO 3358/20

Sygn. akt KIO 3358/20 WYROK z dnia 8 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 17 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] R(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R., ul. (...), R. [pełnomocnik], [2] R(2)... Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...), W. i [3] R(3)... Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w S., ul. (...), S. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Katowice Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] R(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R., ul. (...), R. [pełnomocnik], [2] R(2)... Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...), W. i [3] R(3)... Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w S., ul. (...), S. i: 2.1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28