[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Białymstoku – 2020

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, Sędziowie sędzia WSA Jacek Pruszyński, asesor sądowy WSA Justyna Siemieniako (spr.), , po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 20 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. C. na decyzję Zarządu Województwa P. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Zarządu Województwa P. z dnia [...] lutego 2020 r., nr [...], 2. zasądza od Zarządu Województwa P. na rzecz strony skarżącej K. C. kwotę 712 (słownie: siedemset dwanaście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE 1. Decyzją z [...] lutego 2020 r., nr 22/2016 Zarząd Województwa P. - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa P. na lata 2007-2013 (RPOWP) określił K. C., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "Transport Ciężarowy K." (dalej powoływany także jako Beneficjent, skarżący) kwotę zobowiązania do zwrotu w wysokości 23.730,30 zł, w związku z realizacją projektu "Rozszerzenie działalności firmy Transport Ciężarowy K. najlepszym sposobem na jej efektywny ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28