Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2021-01-21, C-721/19, C-722/19

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 21 stycznia 2021 r.(1) Sprawy połączone C-721/19 i C-722/19 Sisal SpA (C-721/19) Stanleybet Malta Ltd, Magellan Robotech Limited (C-722/19) przeciwko Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, przy udziale: Lotterie Nazionali Srl, Lottomatica Holding Srl [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy)] Odesłanie prejudycjalne - Swoboda przedsiębiorczości - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Dyrektywa 2014/23/UE - Artykuły 3 i 43 - Zamówienia publiczne - Procedura wyboru koncesjonariusza - Loterie zdrapkowe - Przepisy krajowe nakazujące odnowienie koncesji bez ogłoszenia postępowania o udzielenie koncesji - Modyfikacja warunków koncesji - Istotne modyfikacje - Prawo dostępu do systemu środków odwoławczych 1. Wśród rodzajów gier hazardowych dozwolonych we Włoszech znajduje się tak zwana "krajowa loteria zdrapkowa"(2), na której urządzanie przyznawano w 2009 r. zezwolenie w ramach systemu koncesji administracyjnej. Instytucja zamawiająca dokonywała wyboru koncesjonariusza w drodze publicznego postępowania przetargowego na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28