Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-14, KIO 3078/20

Sygn. akt: KIO 3078/20 WYROK z dnia 14 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia I... w W., B... Sp. z o.o. w K. i R... Sp. z o.o. w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu w części III postępowania: unieważnienie czynności unieważnienia przetargu oraz unieważnienie czynności unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie i: 3.1. zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia I... w W., B... Sp. z o.o. w K. i R... Sp. z o.o. w W. tytułem wpisu od odwołania, 3.2. zasądza od zamawiającego PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia I... w W., B... Sp. z o.o. w K. i R... Sp. z o.o. w W. kwotę 18 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28