Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-15, KIO 3090/20

Sygn. akt: KIO 3090/20 WYROK z 15 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie 7 i 11 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 23 listopada 2020 r. przez M. J. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w O. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1 unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, 1.2 unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania Odwołującego - M. J. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w O. z postępowania, 1.3 dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego - M. J. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w O. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), uiszczoną przez Odwołującego - M. J. prowadzącą działalność ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 24 ust, 5 pkt 2"

1   -   przyczynowo- skutkowy. Przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp muszą zaistnieć kumulatywnie, dopiero

2   -   ust. 1 pkt 16 i art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp było bezpodstawne. W świetle

3   -   Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp, a zatem

+17 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28