Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-17, KIO 3132/20

Sygn. akt: KIO 3132/20 WYROK z dnia 17 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2020 r. przez wykonawcę D. Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P... z siedzibą w C. w postępowaniu prowadzonym przez Akademię Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie przy udziale wykonawcy R... Sp. z o.o. z siedzibą w K. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - D. Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P... z siedzibą w C. i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr. (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - D. Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P... z siedzibą w C. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od D. Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P... z siedzibą w C. na rzecz Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kwotę 17 zł 00 gr (słownie: siedemnaście ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Anna Kuszel Kowalczyk wyroki

1   -   Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu

2   -   natomiast do przywołanego przez Odwołującego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia

3   -   952/20 Przystępujący stwierdził, że wyrok ten jedynie potwierdza, że złożone

+5 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28