[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 9 grudnia 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Jacek Błaszczyk (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński Protokolant Małgorzata Gierczak w sprawie J. B. oskarżonego z art. 297 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2020 r., w trybie art. 535 § 5 k.p.k. kasacji Prokuratora Generalnego, wniesionej na niekorzyść oskarżonego, od postanowienia Sądu Okręgowego w C. z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt VII Kz (...) utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w C. z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt XVI K (...), uchyla zaskarżone postanowienie i utrzymane nim w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w C. i przekazuje sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania. UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa w S. skierowała w dniu 30 kwietnia 2018 r. do sądu akt oskarżenia przeciwko J. B. o to, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą A. z siedzibą w S., w celu uzyskania dla siebie zamówienia publicznego od Gminy K., dysponującej środkami publicznymi własnymi oraz w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ofercie złożonej w Urzędzie Gminy w K., na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę "pełnienie kompleksowego nadzoru ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28