Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 2020-10-09, II Ca 1656/20 premium

Sygnatura akt II Ca 1656/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia SO Anna Koźlińska Sędziowie : Liliana Kaltenbek Lucyna Rajchel po rozpoznaniu w dniu 1 października 2020 roku w Krakowie na rozprawie sprawy skargi Województwa (...)- Urzędu Marszałkowskiego w K. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2020 roku sygnatura KIO 818/20 przeciwko przeciwnikowi skargi - wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia ( Konsorcjum) E... s.c, (...) i F... spółce z o.o. we W. 1.oddala skargę; 2.zasądza od skarżącego na rzecz przeciwników skargi kwotę 2586 zł ( dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania wywołanego skargą. SSO Lucyna Rajchel SSO Anna Koźlińska SSO Liliana Kaltenbek UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 października 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 24 czerwca 2020 roku w punkcie 1. oddaliła odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) S.C. (...) i F... Spółki z o.o. z W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo (...) -Urząd Marszałkowski w K.. Punktem 2. KIO orzekła o ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium na jednego członka konsorcjum

1   -   gwarancja wadialna może obejmować tylko jednego członka konsorcjum, a w takiej sytuacji dla oceny czy wadium wniesiono prawidłowo zasadnicze znaczenie mieć

2   -   lub zaniechań "wykonawcy" pozwalające zamawiającemu na zatrzymanie wadium. Na gruncie przedmiotowego zamówienia Województwa (...) o

3   -   udzielenie zamówienia rozciąga się również na ich zobowiązania w zakresie wadium , niezależnie od tego, którzy z członków konsorcjum figurują w komparycji dokumentu wadialnego

+35 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28