Moment wszczęcia postępowania a możliwość prowadzenia postępowania

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej także jako ustawa Pzp2019). Od tego momentu zamawiający zobowiązani są udzielać zamówień w oparciu o przepisy ww. ustawy. W przypadku jednak postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych, stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej także jako ustawa Pzp2004). Dla stwierdzenia, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdą zastosowanie przepisy ustawy Pzp2004, koniecznym jest ustalenie, iż postępowanie takie zostało wszczęte przed dniem 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp2004 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający wszczynał zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej. Tym samym, możliwość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp2004, istnieje w odniesieniu do postępowań, w których ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28