Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2020

Sprawozdanie za 2020 r. należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2021 r. (włącznie). Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono elektroniczny, interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - adres: https://sr.uzp.gov.pl Przygotowanie i przekazanie sprawozdania możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Aby wypełnić formularz należy posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany, dotyczące danych Zamawiającego zapisanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, należy zgłaszać mailowo na adres biuletynzp@uzp.gov.pl, podając login, którego dotyczy zgłoszenie, oraz dane do zmiany. O wprowadzeniu zmian zostaną Państwo poinformowani. Informacje dotyczące rocznego sprawozdania (w tym obowiązujący wzór oraz zasady sporządzania) zostały udostępnione na stronie Urzędu - adres: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-systemowe/roczne-sprawozdania-o-udzielonych-zamowieniach-art.-98-pzp...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28