Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-02, KIO 2345/20, KIO 2590/20

Sygn. akt: KIO 2345/20 Sygn. akt: KIO 2590/20 WYROK z dnia 2 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 18 września 2020 r. przez wykonawcę Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - sygn. akt KIO 2345/20; B. w dniu 9 października 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "RAJBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymbarku, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "OPAL" I. P., R. P. Spółka jawna z siedzibą w Hajnówce, TORKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach i MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie - sygn. akt KIO 2590/20; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "RAJBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymbarku, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła walidacja podpisu elektronicznego

1   -   dla Prawa Opcji 2, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący wyjaśnił

2   -   wniosków widoczna stanie się sekcja "Elektroniczne podpisy oferty." Po wprowadzeniu zmian oraz

3   -   Prawa Opcji 2, a jego walidacja nie wskazywała na fakt opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentacji Odwołującego

+151 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28