Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 2020-10-05, X Ga 353/20 premium

Sygn. akt X Ga 353/20 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lesław Zieliński Sędziowie: Sędzia Łukasz Malinowski del. Ireneusz Wiliczkiewicz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 5 października 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z udziałem strony przeciwnej skargi: zamawiającego: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. odwołującego: (...)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 sierpnia 2020 r.,sygn. akt KIO: 1657/20 postanawia: I. zmienić rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w punkcie 2.1 wyroku poprzez zaliczenie w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwoty 20000,00 (dwadzieścia tysięcy 00/10) złotych uiszczonej tytułem pełnego wpisu od odwołania przez wykonawcę (...)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w R. oraz poprzez uchylenie punktu 2.2, II. koszty postępowania skargowego między stronami wzajemnie znieść, III. nie obciążać stron kosztami postępowania skargowego, od których ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28