Dostępność miniPortalu i dotychczasowego Biuletynu Zamówień Publicznych

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dalszego funkcjonowania aplikacji miniPortal oraz informacją o pracach wdrożeniowych w zakresie nowych funkcjonalności na Platformie e-Zamówienia, uprzejmie informujemy, że miniPortal jest narzędziem działającym niezależnie od Platformy e-Zamówienia i tym samym będzie nieprzerwanie dostępny dla użytkowników zarówno w dniu 31.12.2020 r. jak i w kolejne dni aż do momentu wdrożenia na Platformie Modułu ofert i wniosków. Po tym terminie przewidziane jest wygaszanie miniPortalu z uwzględnieniem zapewnienia składania i otwarcia ofert dla postępowań wszczętych wcześniej i korzystających z miniPortalu. Podobnie dotychczasowy Biuletyn Zamówień Publicznych będzie dostępny w dniu 31.12.2020 i w kolejnych dniach dla zapewnienia kontynuacji postępowań wszczętych na podstawie dotychczasowego Prawa zamówień publicznych. Dzięki ciągłej dostępności miniPortalu zapewniona zostanie możliwość kontynuowania postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. w oparciu o dotychczasowe przepisy, jak również obsługa komunikacji elektronicznej, w tym składanie ofert i wniosków, zgodnie z nową ustawą PZP, aż do wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności w ramach ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28