Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 2020-10-02, XI Ga 803/20 premium

Sygnatura akt XI Ga 803/20 WYROK w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Dnia 2 października 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Cichocka (spr.) Sędziowie: SSO Anna Górna SSO Ewa Kłak- Dybka po rozpoznaniu w dniu 30 września 2020 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy ze skargi Konsorcjum (...) S.A. z siedzibą w miejscowości K. oraz (...) sp. z o.o. w K. przy udziale zmawiających Gminy W. oraz Miejskiego (...) S.A. we W., a także odwołujących się: (...) sp. z o.o. we W. i (...)w P. (...); (...) S.A. w W. oraz (...) sp. z o.o. w W. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 lipca 2020 r. w połączonych sprawach o sygn. akt KIO 1195/20, KIO 1202/20, KIO 1204/20 I. oddala skargę; II. zasądza od skarżącego na rzecz (...) sp. z o.o. we W. i (...) w P. (...) kwotę 2400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania; III. zasądza od skarżącego na rzecz Gminy W. oraz Miejskiego (...)S.A. we W. kwotę 2400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania; IV. zasądza od skarżącego na rzecz (...) S.A. w W. kwotę 2400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Dnia 01-06-2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w W., na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca konsorcjum (...) Sp. z o.o. we W. oraz (...) w N. wniósł ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28