[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 1 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 listopada 2020 r. przez wykonawcę Sprint Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ensteam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera w Warszawie zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: - unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, - powtórzenie czynności badania i oceny ofert, - odrzucenie oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ensteam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera w Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Umarza ...

Przykładowe fragmenty dla hasła weryfikacja "podpis elektroniczny" aktualizacja bibliotek

1   -   pełnomocnika. (Dowód: wydruk z aplikacji weryfikacji podpisów elektronicznych). Powyższą tezę potwierdza fakt, iż

2   -   S. . (Dowód: wydruk z aplikacji weryfikacji podpisów elektronicznych). Odwołujący stwierdził, ze w przedmiotowej

3   -   pl, powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z

+11 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28