Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-23, KIO 2847/20

sygn. akt: KIO 2847/20 WYROK z dnia 23 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 listopada 2020 r. przez wykonawcę K... sp. z o.o., ul. (...); L., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a; 15-276 Białystok, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 2 odwołania i nakazuje zamawiającemu dokonanie zmiany w pkt 16 opisu przedmiotu zamówienia - załącznik formularza oferty, poprzez usunięcie słów: "fotele muszą być mocowane do podłogi w sposób zapewniający ich przesuwanie w przód i tył w celu zmiany odległości między nimi". 2. Umarza postępowanie w zakresie zarzutów nr 1 i 3 odwołania. 3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a; 15-276 Białystok i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez K... sp. z o.o., ul. (...); L., tytułem wpisu od odwołania, 3.2. zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 29 ust. 1"

1   -   Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z

2   -   wpływ na wynik postępowania, 3. art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28