Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2020-12-17, C-431/19, C-432/19

WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 17 grudnia 2020 r.(*) Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 106 ust. 2 TFUE - Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) - Zasady ramowe Unii Europejskiej - Zastosowanie do pomocy państwa w formie rekompensaty za świadczenie usług publicznych - Sektor pocztowy - Dyrektywa 97/67/WE - Artykuł 7 - Rekompensata kosztu netto wynikającego z obowiązku świadczenia usług powszechnych - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym W sprawach połączonych C-431/19 P i C-432/19 P mających za przedmiot dwa odwołania w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 5 czerwca 2019 r., Inpost Paczkomaty sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (Polska), którą reprezentował M. Doktór, radca prawny, strona wnosząca odwołanie w sprawie C-431/19 P, oraz Inpost S.A., z siedzibą w Krakowie (Polska), którą reprezentował W. Knopkiewicz, radca prawny, strona wnosząca odwołanie w sprawie C-432/19 P, w których pozostałymi uczestnikami postępowania są: Komisja Europejska, którą reprezentowały D. Recchia, K. Blanck i K. Herrmann, w charakterze pełnomocników, strona pozwana w pierwszej instancji, Rzeczpospolita Polska, którą reprezentował B. Majczyna, w charakterze pełnomocnika, ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28