[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 20 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza, w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2020 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 października 2020 r. przez wykonawcę Narita International Airport Corporation z siedzibą w Narita City, Japonia w postępowaniu prowadzonym przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy INCHEON International Airport Corporation z siedzibą w Incheon, Korea Południowa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) poniesioną przez Zamawiającego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t....

Przykładowe fragmenty dla hasła "Art. 2. pkt 17" opublikowanie na stronie internetowej

1   -   o godzinie 09:21, Zamawiający opublikował dodatkowo na stronie internetowej pismo informujące o dokonanej zmianie

2   -   aby modyfikacja SIWZ była udostępniona na stronie internetowej, chyba ze specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w

3   -   godz. 9:21, czyli dopiero na skutek opublikowania na stronie internetowej SmartPZP pliku tekstowego, podpisanego przez

+139 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28