Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-12-03, KIO 2974/20

Sygn. akt: KIO 2974/20 WYROK z dnia 3 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2020 r. przez wykonawcę Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. "MOP 83" Sp. z o.o., z siedzibą w Gronowie Górnym, w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu oraz Impel Facility Services Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp i nakazuje zamawiającemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych: (i) unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w części A zamówienia; (ii) wezwać wykonawcę: konsorcjum firm Impel System Sp. z o.o. oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp; (iii) dokonać ponownego badania i oceny ofert. 2. W pozostałym zakresie oddala ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym

1   -   umowy a ponadto - zawierała błąd w obliczeniu ceny, polegający na braku uwzględnienia wymagania w zakresie pełnego ujęcia wszelkich kosztów w cenach jednostkowych: - ceny usługi dezynfekcji (poz. 13 Formularza cenowego), - ceny usługi dezynsekcji (poz. 14 Formularza cenowego), - ceny usługi deratyzacji (poz. 15 Formularza cenowego), - ceny usług mycia okien (poz. 2

2   -   obliczenia wysokości usług okresowych będą ceny jednostkowe za lm2 określone w Formularzu cenowym: 1) cena jednostkowa za umycie m? okien oraz

3   -   umowy a ponadto - zawierała błąd w obliczeniu ceny, polegający na braku uwzględnienia wymagania w zakresie pełnego ujęcia wszelkich kosztów w cenach jednostkowych: - ceny usługi dezynfekcji (poz. 13 Formularza cenowego), - ceny usługi dezynsekcji (poz. 14 Formularza cenowego), - ceny usługi deratyzacji (poz. 15 Formularza cenowego), - ceny usług mycia okien (poz. 2

+292 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28