[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówBartosz Marek Frączyk Arbitrzy:Violetta Ewa Morasiewicz Barbara Monika Wachowiak - Guzikowska ProtokolantFilip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.05.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Firma Handlowo Usługowa Auto - Center B.J. Kasprzyk, M.S. Migdał S.J., Kraków, ul. Wodna 2 od oddalenia przez zamawiającego Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków, ul. Mogilska 109 protestu z dnia 4 maja 2006 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje powtórne badanie i ocenę ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków, ul. Mogilska 109 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 476 zł 79 gr (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Firma Handlowo Usługowa Auto - Center B.J. Kasprzyk, M.S. Migdał S.J., Kraków, ul. Wodna 2 2) dokonać wpłaty kwoty 3 476 zł 79 gr (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przez ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "równowaga ekonomiczna"

1   -   się więc zawrzeć umowie istnieć równowaga ekonomiczna świadczeń obydwu stron, tzn. świadczeniu

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28