Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-30, KIO 2535/20

Sygn. akt KIO 2535/20 WYROK z dnia 30 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Emilia Garbala Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2020 r. przez wykonawcę Eurovia S.A. w Bielanach Wrocławskich w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa przy udziale wykonawcy Strabag Sp. z o.o. w Pruszkowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzutów dotyczących doświadczenia kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, oddala odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów; 2. kosztami postępowania obciąża Eurovia S.A. w Bielanach Wrocławskich i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Eurovia S.A. w Bielanach Wrocławskich tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła urząd miasta rzeszowa miejski zarząd dróg

1   -   postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa przy udziale wykonawcy Strabag Sp

2   -   Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Przewodniczący: ........................... ............................ ............................. Sygn. akt KIO 2535/20 Uzasadnienie Zamawiający - Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa - zamierza udzielić w trybie przetargu

3   -   wzajemny) - Województwo Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i Powód

+23 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28