[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 9 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 października 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 września 2020 r. przez wykonawcę Saferoad Grawil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy udziale wykonawcy P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlano-Transportowe P. D. z siedzibą w Dzwonowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla części 16. i 17. zamówienia oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert dla części 16. i 17. zamówienia, w tym wyjaśnienie kwestii wysokości cen wskazanych w tabeli "Zbiorcze zestawienie kosztów. Kosztorys ofertowy" w ofercie wykonawcy P.D. prowadzącego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Odwołujący nie sformułował zarzutu, że cena którejkolwiek kwestionowanych ofert jest rażąco niska. Zarzut taki postawiony został jedynie

2   -   że Odwołujący nie podnosi zarzutu rażąco niskiej ceny oferty a zarzut rażąco niskich cen jednostkowych tej oferty. Stosownie do wskazanego

3   -   zatem prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych składających się na ostateczną cenę oferty nie może prowadzić do wniosku, że cena oferty jest rażąco niska. Rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty. Nie można

+116 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28