Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-03, KIO 2573/20

Sygn. akt: KIO 2573/20 WYROK z dnia 03 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Izabela Niedziałek - Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 08 października 2020 r. przez Odwołującego I(1)... S.A. (Al. (...), K.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa) w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I(2)... Sp. z o.o., I(3)..., S.A.U. (ul. (...), W.) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, B. wykonawcy S(1)... Sp. z o.o. (Al. (...), W.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz nakazuje dokonanie powtórnej czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty Odwołującego 2. kosztami postępowania obciąża Przystępującego S(1)... Sp. z o.o. (Al. (...), W.) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wprowadzenie w błąd aneta mlącka

1   -   2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Izabela Niedziałek - Bujak Andrzej

2   -   publicznego wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie

3   -   aby Odwołujący przedstawił informację, która wprowadziła Zamawiającego w błąd. Oznacza to, że nie zachodziły

+192 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28