Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-12, KIO 2777/20

Sygn. akt: KIO 2777/20 WYROK z dnia 12 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 października 2020 r. przez wykonawcę J. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J..., P., w postępowaniu prowadzonym przez Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź, przy udziale wykonawcy B... S.A., z siedzibą w L. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę J. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J..., P. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę J. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J..., P. tytułem wpisu od odwołania. 2.2. zasądza od J. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J..., P. na rzecz zamawiającego Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione...

Przykładowe fragmenty dla hasła covid

1   -   tej szczególnej sytuacji stanu epidemii COVID-19, po zasygnalizowaniu Zamawiającemu przez

2   -   pozycji nr 1 - zestaw PCR - COVID 19 do osobnego pakietu i

3   -   pakietu nr 1 - Zestaw PCR - Covid 19 -jako osobnego pakietu. W

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28