Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2020-06-24, XII Ga 298/20 premium

Sygn. akt XII Ga 298/20 POSTANOWIENIE Dnia 24 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący Sędzia (del.) Anita Różalska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) dnia 5 marca 2020 r. z udziałem Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaliska w Kaliskach na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 150/20 postanawia: umorzyć postępowanie w przedmiocie skargi (...) dnia 5 marca 2020 r. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 150/20. Sędzia (del.) Anita Różalska Sygn. akt XII Ga 298/20 Uzasadnienie (...) w dniu 5 marca 2020 r. w za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 150/20 wydany po rozpoznaniu jego odwołania w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaliska w Kaliskach. Skarga dotyczyła rozstrzygnięcia zawartego w punktach 2 i 3 wspomnianego wyroku. W piśmie procesowym z dnia 24 marca 2020 r. (...) cofnął skargę z dnia 5 marca 2020 r. w całości wskazując, iż ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28