Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-11-05, KIO 2562/20

Sygn. akt: KIO 2562/20 WYROK z dnia 5 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 października 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: R(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W., R(2)... Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, przy udziale wykonawcy M... Sp. z o.o. z siedzibą w W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego oceny oferty wykonawcy M... Sp. z o.o. i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenie czynności oceny ofert w ten sposób, że w kryterium "doświadczenie kierownika budowy" punktacji podlega doświadczenie za liczbę miesięcy pełnienia funkcji kierownika budowy, bez sumowania okresów, w których funkcja ta była pełniona równoległe w ramach więcej niż jednego zadania; 2. W pozostałym zakresie odwołanie oddala; 3. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28