[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 25 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 31 sierpnia 2020 r. przez wykonawców Konsorcjum Firm: 1) Track Tec Construction Sp. z o.o. (lider), 2) INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k. (partner), ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 59-400 Jawor; 3) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o. (partner), ul. Marecka 101, 05-220 Zielonka; z adresem dla siedziby lidera konsorcjum; ul. Wyścigowa 3 53-011 Wrocław w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa; jednostka prowadząca postępowanie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Konsorcjum Firm: 1) Track Tec Construction Sp. z o.o. (lider), 2) INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k. (partner), ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 59-400 Jawor; 3) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o. (partner), ul. Marecka 101, 05-220 Zielonka; z adresem dla siedziby lidera konsorcjum; ul. Wyścigowa 3 53-011 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   2020 r. w katalogu pn. "Tajemnica Przedsiębiorstwa". 16. Wykonawca wykazując przymiot wartości gospodarczej zastrzeżonych informacji wskazał, iż obowiązek

2   -   non każdej informacji mającej stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jest przedstawianie przez nią wartości gospodarczej. Abstrahując od prezentowanego przez Konsorcjum

3   -   zastrzeżone dokumenty nie posiadają charakteru tajemnicy przedsiębiorstwa, ze względu na brak wykazania wartości gospodarczej zastrzeżonych informacji. Pomimo przedstawienia szeregu

+174 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28