Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-09-25, KIO 2123/20

Sygn. akt: KIO 2123/20 WYROK z dnia 25 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 31 sierpnia 2020 r. przez wykonawców Konsorcjum Firm: 1) T... Sp. z o.o. (lider), 2) I... Sp. z o.o. Sp. k. (partner), ul. (...), J.; 3) P(1)... Sp. z o.o. (partner), ul. (...), Z.; z adresem dla siedziby lidera konsorcjum; ul. (...) W. w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa; jednostka prowadząca postępowanie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Konsorcjum Firm: 1) T... Sp. z o.o. (lider), 2) I... Sp. z o.o. Sp. k. (partner), ul. (...), J.; 3) P(1)... Sp. z o.o. (partner), ul. (...), Z.; z adresem dla siedziby lidera konsorcjum; ul. (...) W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców Konsorcjum Firm: 1) T... Sp. z o.o. (lider), 2) I... Sp. z o.o. Sp. k. (partner), ul. (...), J.; 3) P(1)... Sp. z o.o. (partner), ul. (...), Z.; z adresem dla siedziby lidera konsorcjum; ul. (...) W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28