Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-06, KIO 2331/20

Sygn. akt: KIO 2331/20 WYROK z dnia 6 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2020r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 września 2020r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I(1)... Sp. z o. o., I(2)..., S.A.U., B(1)... Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny Gdańsk. przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M... Sp. z o.o., B(2)... Sp. z o.o. zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I(1)... Sp. z o. o., I(2)..., S.A.U., B(1)... Sp. z o.o. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I(1)... Sp. z o. o., I(2)..., S.A.U., B(1)... Sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania, Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wartość gospodarcza

1   -   Informacje te nie tylko mają wartość gospodarczą, ale także nie są powszechnie

2   -   uznać, czy dana informacja ma wartość gospodarczą należy ocenić czy jej posiadanie

3   -   technicznym, technologicznym, organizacyjnym czy posiadającym wartość gospodarczą, która zasługiwałaby na ochronę jako

+8 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28