Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-10-19, KIO 2041/20, KIO 2073/20, KIO 2077/20

Sygn. akt: KIO 2041/20 KIO 2073/20 KIO 2077/20 WYROK z dnia 19 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Ewa Sikorska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2020 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę FCC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu (KIO 2041/20) B. w dniu 24 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę PTS ALBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie (KIO 2073/20) C. w dniu 24 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę Chemeko-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu (KIO 2077/20) w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Chorzów w Chorzowie przy udziale wykonawcy Chemeko-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów we Wrocławiu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2041/20 po stronie odwołującego oraz przy udziale wykonawcy PZOM S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Konopiskach zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2041/20 po stronie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Prawo opcji a zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1   -   ust.6 ustawy COVID-19 zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej

2   -   ośrodki publiczne Zamawiający zwiększył kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Postępowanie przetargowe i następnie zawarta umowa w wyniku tego postępowania jest na bardzo wysoką kwotę, a ponadto niewykonanie _ lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje konsekwencjami dla dużej grupy

3   -   tych harmonogramów będzie konieczna dla należytego wykonania umowy, a będzie skutkiem okoliczności od wykonawcy

+484 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28